This website uses cookies.

This website uses cookies. By using this website, you agree to the usage of these cookies.

CLOSE
10 Red Flags to Watch Out for in a Job Interview

10 Red Flags to Watch Out for in a Job Interview

Tien nuttige tips voor sollicitatiegesprekken! In dit artikel wordt gesproken over twee-derde van de aangenomen kandidaten met spijt achteraf, en er zijn veel meer onderzoeken die ontevredenheid aantonen, ook aan werkgeverszijde. Helaas gaat het vaker mis dan men denkt. Een sollicitatieprocedure is een delicaat proces met een potentieel grote impact op kandidaat en werkgever. Alle partijen, inclusief de eventueel betrokken bemiddelaar, dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. Voor de sollicitant en de partijen aan de andere kant van de tafel gaat het om een tweerichtingsproces. Alle betrokken deelnemers hebben een 'haal- en een brengplicht' op het gebied van informatievergaring. 

Tenslotte wil de sollicitant niet zomaar een baan, maar wel de juiste en bij de werkgever gaat het uiteraard ook om de best passende kandidaat.  Een goede match is dat pas als deze authentiek is. Het moet kloppen met de context waar de betreffende kandidaat in gaat functioneren. Persoonlijkheid, talent en vaardigheden zijn vaak belangrijker dan ervaring en juist aan het laatste wordt te vaak veel aandacht besteed. Leg de verschillen, maar juist ook de overeenkomsten op tafel en vermijd het om te spiegelen in het gesprek. Met een bedrijf vol klonen komt men namelijk niet veel verder. 

VANHATTEMSEARCH delivers!

© 2020 VANHATTEMSEARCH | Webdesign: Fecit Vormgevers bv