This website uses cookies.

This website uses cookies. By using this website, you agree to the usage of these cookies.

CLOSE
BRILJANT verhaal van deze man

BRILJANT verhaal van deze man.

BRILJANT verhaal van deze man. CTRL + ALT + DELETE hoe MINISTERS in DEN HAAG worden AANGESTELD. Je hoeft dus geen HEADHUNTER te zijn om je te verbazen over het gemak waarmee politici in Den Haag een post innemen. EGO en het belang van de politieke partij staan boven een zorgvuldige afweging tussen portefeuille en kandidaat. Notabene op de zwaarste dossiers zoals financiën, huisvesting en ook op buitenlandse zaken zitten ministers die niet gehinderd worden door enige opleiding, kennis of ervaring van enige relevantie. 

En dan kun je je als minister ook nog permitteren over iets dat buiten het eigen vakgebied valt in de pers het ene te zeggen en in de kamer het andere, FOEI! Dit zou buiten de politiek echt niet mogelijk zijn, en terecht. Deze man is BOOS, en daarmee is hij NIET DE ENIGE. Het eerste wat er nu ook weer gezegd wordt, nu er een minister van landbouw is opstapt, is dat hij/ zij van de ChristenUnie moet komen. Neem nu in GODSnaam (excusez le mot) iemand die van deze puinhoop een succes maakt in plaats van het maken van bekrompen keuzes. 

VANHATTEMSEARCH delivers!

© 2020 VANHATTEMSEARCH | Webdesign: Fecit Vormgevers bv