This website uses cookies.

This website uses cookies. By using this website, you agree to the usage of these cookies.

CLOSE
How Family Businesses Can Compete for Talent

How Family Businesses Can Compete for Talent

Hoe het FAMILIEBEDRIJF zijn concurrenten voor kan blijven in deze tijd van ongekend snelle VERANDERINGEN: houdt de FAMILIE bijeen en behoudt/ verover TALENT! Gelukkig ontstaan er nu ook KANSEN. Wat een interessant gegeven is het toch dat 33 % van een 100-tal CEO's dat onlangs op HARVARD samenkwam, wakker ligt van het werven en behouden van talent, terwijl 40 % van de werknemers overweegt in de komende drie tot zes maanden van baan te wisselen. Hierbij is het inzicht wat de definitie van talent daadwerkelijk is in de huidige extreme VUCA-omgeving (leiderschapstheorie die de vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit van algemene voorwaarden en situaties beschrijft) van BOVENLIGGEND belang. Het gaat in het huidig tijdsgewricht om POTENTIEEL in plaats van de traditionele focus op ERVARING of zelfs huidige COMPETENTIE, die beide relatief steeds minder relevant zijn. Potentieel is zo CRUCIAAL geworden, en kan rigoureus BEOORDEELD worden op basis van VIJF belangrijke indicatoren: nieuwsgierigheid, inzicht, betrokkenheid, vastberadenheid en de juiste motivatie. 

Bedenk vervolgens dat kenniswerkers fundamenteel worden gemotiveerd door de combinatie van autonomie, beheersing en doelgerichtheid. Hoewel er natuurlijk wordt geworsteld hoe te voldoen aan de autonomiedimensie na de verschuiving naar werk op afstand of hybride, bestaat de SLEUTEL tot retentie uit mensen de kans te bieden de grote LEIDERS te worden die zij altijd bedoeld waren te zijn, op basis van hun unieke en persoonlijke potentieel profielen. Controleer COMPENSATIEpakketten op CONCURRENTIEKRACHT en start JUIST NU resoluut een gerichte WERVINGACTIE. Zo weet ik bijvoorbeeld dat de overlevingskansen van baggerbedrijven toenemen naarmate ze in tijden van RECESSIE en dus weinig werk investeren in de bouw van nieuwe schepen, zodat ze bij terugkerende vraag kunnen KNALLEN. Een afsluitende prachtige les uit dit artikel luidt "Domme mensen hebben geen regels; slimme mensen hebben duidelijke regels en volgen die met strikte discipline; maar genieën weten wanneer ze een uitzondering moeten maken." WEES DUS CREATIEF!

VANHATTEMSEARCH delivers!

© 2020 VANHATTEMSEARCH | Webdesign: Fecit Vormgevers bv