This website uses cookies.

This website uses cookies. By using this website, you agree to the usage of these cookies.

CLOSE
Managing Introverts and Extroverts in the Hybrid Workplace

Managing Introverts and Extroverts in the Hybrid Workplace

DRIE NUTTIGE TIPS VOOR LEIDERS IN DE HYBRIDE WERKVORM. Het mag voor leiders van succesvolle teams inmiddels geen verrassing zijn dat je niet altijd naar een ieder op dezelfde frequentie moet zenden en dat ieder vogeltje anders gebekt is. 

In het kort gezegd: geef introverten de ruimte en extroverten zo nu en dan de dansvloer, spreek teamleden op verschillend passende manieren aan en vooral: zorg voor onderling begrip in je team en laat je mensen gebruik maken van elkaars sterkten. Happy hybrid huntig to all of you !! 

VANHATTEMSEARCH delivers!

© 2020 VANHATTEMSEARCH | Webdesign: Fecit Vormgevers bv